Elektrownie wiatrowe to już stały element polskiego krajobrazu. Po początkowych kontrowersjach niemal z prędkością wiatru zapełniły niemal całą Europę Wschodnią i Zachodnią. Co więcej, z roku na rok wzrasta nie tylko ich liczba, ale również wartość, ponieważ wiatraki ciągle podlegają kolejnym innowacjom.

Zaczęło się od kontrowersji

Gdy elektrownie wiatrowe miały pojawić się na terenie naszego kraju, ich przybycie wiązało się z falą kontrowersji i strajków. Jednak mimo to duża część turbin stanęła na wyznaczonym miejscu. Wynika to z faktu, iż pozwolenie na budowę wiatraków uzyskuje się od wójta, burmistrza bądź prezydenta danej miejscowości, a w przypadku konieczności zastosowania fundamentów decyzję podejmuje starostwo. Główną oś sporu stanowiła kwestia położenia urządzeń. Przez dłuższy czas brakowało zapisów prawnych regulujących wymaganą odległość wiatraków od najbliższego zamieszkanego miejsca. W obawie nie tylko o swoje zdrowie, ale również otaczającą przyrodę i zmarnowane grunty, mieszkańcy głośno wyrażali sprzeciw skierowany w stronę władz.

Działanie

Sposób funkcjonowania turbin został oparty o doświadczenia przemysłu lotniczego. Mimo kolosalnych rozmiarów i ogromnych kosztów samo działanie wiatraków jest dość proste. Poruszający się z ogromną prędkością wiatr trafia na przeszkodę i opór w postaci łopaty rotoru i energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię mechaniczną w ruchu wirnika. Energia obrotowa następnie trafia do wału i przekładni generatora, który zaczyna wytwarzać energię elektryczną. Ilość wytworzonej energii zależy przede wszystkim od prędkości wiatru oraz efektywności i wielkości turbiny.

Alternatywne źródła energii – elektrownie wiatrowe

Krok w dobrą stronę

Poza wspomnianymi wcześniej kontrowersjami należy również pamiętać o tym, że mimo wszystko wiatraki to kolejny krok w stronę odnawialnej energii. Do zdecydowanych zalet przedstawionej technologii należy przede wszystkim obniżenie emisji CO2. Poza tym mimo imponującej wielkości wiatraków nadal zajmują znacznie mniejszy teren niż tradycyjne elektrownie. Mogą być również wybudowane na niemal każdej powierzchni i nie stanowią przeszkody do dalszej uprawy najbliższych pól. Właściciele owych gruntów mogą także liczyć na pokrycie strat poprzez dochody z dzierżawy. Co najważniejsze, jest to ogromny krok na drodze do spełnienia zobowiązań wynikających z postanowień UE. Należy pamiętać, że do 2020 roku 20% energii produkowanej w Europie powinno pochodzić ze źródeł energii odnawialnej.

Sprawdź również:  Czy elektrownie wodne są ekologiczne?

Wady elektrowni

Mimo wymienionych wyżej zalet nie wolno zapominać o niewątpliwych wadach elektrowni. Zdecydowanie największym zarzutem kierowanym w kierunku turbin jest ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Z najnowszych badań wynika, że mieszkańcy żyjący w sąsiedztwie wiatraków częściej skarżą się na problemy ze snem i koncentracją, a także bóle głowy. Poza tym nie tylko ludzie źle reagują na obecność wiatraków. Turbiny sprawiają, że najbliższe tereny cierpią z powodu stopniowego zanikania ptaków. Co ważne, elektrownie wiatrowe wiążą się również z dużymi kosztami wynikającymi nie tylko z samej budowy, ale również napraw czy późniejszej wymiany.