Energia geotermalna to połączenie energii cieplnej skał, wody i gruntu. Zaliczana do źródeł odnawialnych. Najtrudniej ją pozyskać bo jest najbardziej złożona. Istnieją jednak metody, dzięki którym można pozyskać energię niemal ze środka ziemi. Jak działają takie elektrownie i gdzie można je wybudować?

Jak to działa?

Powstawanie złóż geotermalnych jest procesem naturalnym występującym na ziemi. Odbywa się dzięki wodzie zgromadzonej we wnętrzu naszej planety. Woda z opadów wnika głęboko w warstwy skorupy ziemskiej. W wyniku kontaktu z magmą ulega nagrzaniu do znacznej temperatury. Gorąca woda zmienia swój stan skupienia z ciekłego w gazowy i zaczyna wędrować. Zasoby wysokiej temperatury można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach geotermalnych.

Rodzaje elektrowni

Jednoczynnikowe – wykorzystują tylko zasoby geotermalne. Jeżeli trafi się na złoże składające się tylko z pary wodnej przekierowuje się je od razu na turbinę. Jeżeli woda okaże się być w stanie ciekłym najpierw trafia do rozprężacza a potem dopiero doprowadzona do stanu gazowego trafia na turbinę. Stamtąd płynie do skraplacza.

By pozyskać energię z tego typu elektrowni trzeba wykonać minimum dwa odwierty. Jeden jest eksploatacyjny a drugi zatłaczający. Woda jest transportowana na powierzchnię i po przejściu przez odpowiednie procesy napędza turbiny, które generują prąd.

Dwuczynnikowe – gorącą wodę kieruje się do parownika, który pełni rolę kotła parowego. Powstałe ciepło trafia do obiegu z czynnikiem, który ma niską temperaturę wrzenia ( np. węglowodory). Wykorzystują także inne nośniki energii. Woda jest transportowana trzema obiegami. Pierwszy pobiera materiał, oddaje ciepło i zatłacza je do złoża. W drugim krąży niskowrzący nośnik energii pochodzenia organicznego. Odbiera ciepło i przekształca się w parę wodną. Później trafia do turbin i napędza generator prądu. Trzeci obieg chłodzi w skraplaczu czynnik roboczy.

Rodzaje elektrowni

Wady i zalety

Zaletą tego typu energii jest całoroczna dostępność. Nie są istotne warunki klimatyczne ani pogodowe. Koszt uzyskania energii jest najniższy spośród elektrowni na świecie. Minusem z pewnością jest koszt budowy tego typu miejsca. Kolejnym problemem może być zanieczyszczenie środowiska, które można jednak zminimalizować do zera. Ten rodzaj odnawialnej energii ma większe współczynniki wykorzystywania mocy i czasu licząc w przeciągu roku. Kolejnym minusem jest ograniczona dostępność do złóż. Zasoby eneergii geotermalnej występują lokalnie, co jest zarówno zaletą jak i wadę. Nie można jej rozesłać na dalsze rejony ale jest wystarczająca by zaspokoić potrzeby pobliskich gospodarstw.

Sprawdź również:  Czy elektrownie wodne są ekologiczne?

W Polsce mamy kilkanaście tego typu obiektów. Energia jest wykorzystywana do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz obiektów publicznych. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł jest niezwykle przyszłościową formą. Nie trzeba się obawiać o podwyżki cen, bo wykorzystujemy to co dała nam sama natura. Szukając alternatywnych źródeł kierujemy się przede wszystkim tym, co niewyczerpalne. Pokłady węgla kamiennego kiedyś się skończą i wówczas będziemy musieli tylko i wyłącznie bazować na naturze.