Perspektywy pracy po studiach budowlanych

Budownictwo to kierunek, który chętnie jest wybierany przez młodych, ambitnych ludzi ze względu na perspektywy i wiele ciekawych ścieżek rozwoju kariery. Jako że jest to kierunek, w którym istotna jest wiedza oraz praktyka, to po skończeniu studiów specjaliści są poszukiwani i doceniani na rynku pracy. Dowiedz się jakie perspektywy otwiera skończenie kierunku i gdzie można znaleźć zatrudnienie.

Studia – gdzie i jakie?

Studia I i II stopnia na kierunkach budowlanych oferują uczelnie wyższe o profilach technicznych, głównie politechniki. Do najbardziej znanych należą Politechniki: Warszawska, Gdańska, Śląska, Bydgoska (dawne UTP), Białostocka, a także Wojskowa Akademia Techniczna, czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Szeroki wybór specjalizacji pozwala jeszcze dokładniej określić swoje miejsce w zawodzie. Od Ciebie zależy czy wybierzesz budownictwo lądowe, inżynierię hydrotechniczną, inżynierię mostową, kolejową, drogową, czy w zakresie instalacji elektroenergetycznych bądź sanitarnych. . W zależności od ukończonego kierunku i stopnia studiów oraz po odbytej odpowiedniej praktyce zawodowej, jeśli chcesz pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z Prawem budowlanym musisz zdobyć odpowiednie uprawnienia..

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jeśli masz ukończone studia wyższe i potwierdzona praktykę w zawodzie, w zależności od specjalności możesz ubiegać się o uprawnienia do projektowania i/lub do kierowania robotami (tzw. wykonawcze) bez ograniczeń. O uprawnienia budowlane mogą ubiegać się także osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub zawodowe i odpowiednio długo pracują w danej specjalności związanej z budownictwem. Jeżeli okaże się, że spełniasz wszystkie wymagania określone w regulacjach, możesz złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów o przystąpienie do egzaminu państwowego. Więcej informacji na temat tego, jak zdobyć uprawnienia budowlane znajdziesz tutaj: https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/jak-zdobyc-uprawnienia-budowlane/. Na stronie możesz również zapoznać się z ofertą profesjonalnych kursów, szkoleń i warsztatów, które pomogą w nauce do tego bardzo trudnego egzaminu. Dzięki zajęciom z ekspertami będziesz mógł uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę z zakresu wszystkich regulacji opisujących proces budowlany. Uczestnictwo w kursie daje możliwość zadania nurtujących Cię pytań. Rzetelnie przygotowane materiały, ogromna baza przykładowych pytań egzaminacyjnych pomogą usystematyzować wiedzę i odpowiednio przygotować się do egzaminu pisemnego i ustnego.

Sprawdź również:  Lootboxy – czy mamy do czynienia z puszkami Pandory

Kim mogę zostać?

Inżynier budownictwa to zawód zaufania społecznego. Zdobyte uprawnienia budowlane zdecydowanie poszerzają możliwości dalszej kariery zawodowej, są milowym krokiem do osiągnięcia Twoich celów zawodowych. W zależności od specjalności możesz zostać kierownikiem budowy lub kierownikiem robót budowlanych, projektantem konstrukcji, inspektorem nadzoru budowlanego, możesz pełnić kierownicze funkcje w organach administracji architektoniczno-budowlanej itp. Otworem będą stały przed Tobą także branże związane z budownictwem infrastrukturalnym, np. elektroenergetyczna, kolejowa, w tym oparta o nowoczesne technologie dziedzina sterowania ruchem kolejowym, instalacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii, systemów przesyłowych paliw i gazu i wiele, wiele innych. Warto również przyjrzeć się właśnie nowoczesnym technologiom w budownictwie – takim chociażby jak Building Information Modeling (BIM). Inżynier to także zawód, w którym najszybciej zostaje się menedżerem. Konieczne jest więc także doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji społecznych, tzw. miękkich. Dbałość o własny rozwój zawodowy i osobisty pozwala nie tylko zyskać wiedzę, ale także sprawować wyższe funkcje w budownictwie, a co za tym idzie, piąć się po szczeblach kariery. Firmy budowlane chętnie przyjmują do pracy fachowców, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem i znajomością fachu. Warto więc inwestować w siebie poprzez kursy i szkolenia.