Perspektywy pracy po studiach budowlanych

Budownictwo to kierunek, który chętnie jest wybierany przez młodych, ambitnych ludzi ze względu na perspektywy i wiele ciekawych ścieżek rozwoju kariery. Jako że jest to kierunek, w którym istotna jest wiedza oraz praktyka, to po skończeniu studiów specjaliści są poszukiwani i doceniani na rynku pracy. Dowiedz się jakie perspektywy otwiera skończenie kierunku i gdzie można znaleźć zatrudnienie.

Studia – gdzie i jakie?

Studia I i II stopnia na kierunkach budowlanych oferują uczelnie wyższe o profilach technicznych, głównie politechniki. Do najbardziej znanych należą Politechniki: Warszawska, Gdańska, Śląska, Bydgoska (dawne UTP), Białostocka, a także Wojskowa Akademia Techniczna, czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Szeroki wybór specjalizacji pozwala jeszcze dokładniej określić swoje miejsce w zawodzie. Od Ciebie zależy czy wybierzesz budownictwo lądowe, inżynierię hydrotechniczną, inżynierię mostową, kolejową, drogową, czy w zakresie instalacji elektroenergetycznych bądź sanitarnych. . W zależności od ukończonego kierunku i stopnia studiów oraz po odbytej odpowiedniej praktyce zawodowej, jeśli chcesz pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z Prawem budowlanym musisz zdobyć odpowiednie uprawnienia..

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jeśli masz ukończone studia wyższe i potwierdzona praktykę w zawodzie, w zależności od specjalności możesz ubiegać się o uprawnienia do projektowania i/lub do kierowania robotami (tzw. wykonawcze) bez ograniczeń. O uprawnienia budowlane mogą ubiegać się także osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub zawodowe i odpowiednio długo pracują w danej specjalności związanej z budownictwem. Jeżeli okaże się, że spełniasz wszystkie wymagania określone w regulacjach, możesz złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów o przystąpienie do egzaminu państwowego. Więcej informacji na temat tego, jak zdobyć uprawnienia budowlane znajdziesz tutaj: https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/jak-zdobyc-uprawnienia-budowlane/. Na stronie możesz również zapoznać się z ofertą profesjonalnych kursów, szkoleń i warsztatów, które pomogą w nauce do tego bardzo trudnego egzaminu. Dzięki zajęciom z ekspertami będziesz mógł uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę z zakresu wszystkich regulacji opisujących proces budowlany. Uczestnictwo w kursie daje możliwość zadania nurtujących Cię pytań. Rzetelnie przygotowane materiały, ogromna baza przykładowych pytań egzaminacyjnych pomogą usystematyzować wiedzę i odpowiednio przygotować się do egzaminu pisemnego i ustnego.

Sprawdź również:  Mobilne aplikacje, które zmieniły biznes

Kim mogę zostać?

Inżynier budownictwa to zawód zaufania społecznego. Zdobyte uprawnienia budowlane zdecydowanie poszerzają możliwości dalszej kariery zawodowej, są milowym krokiem do osiągnięcia Twoich celów zawodowych. W zależności od specjalności możesz zostać kierownikiem budowy lub kierownikiem robót budowlanych, projektantem konstrukcji, inspektorem nadzoru budowlanego, możesz pełnić kierownicze funkcje w organach administracji architektoniczno-budowlanej itp. Otworem będą stały przed Tobą także branże związane z budownictwem infrastrukturalnym, np. elektroenergetyczna, kolejowa, w tym oparta o nowoczesne technologie dziedzina sterowania ruchem kolejowym, instalacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii, systemów przesyłowych paliw i gazu i wiele, wiele innych. Warto również przyjrzeć się właśnie nowoczesnym technologiom w budownictwie – takim chociażby jak Building Information Modeling (BIM). Inżynier to także zawód, w którym najszybciej zostaje się menedżerem. Konieczne jest więc także doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji społecznych, tzw. miękkich. Dbałość o własny rozwój zawodowy i osobisty pozwala nie tylko zyskać wiedzę, ale także sprawować wyższe funkcje w budownictwie, a co za tym idzie, piąć się po szczeblach kariery. Firmy budowlane chętnie przyjmują do pracy fachowców, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem i znajomością fachu. Warto więc inwestować w siebie poprzez kursy i szkolenia.