Dla wielu pojęcie stacji transformatorowej może brzmieć tajemniczo. Jednakże jeśli przyjrzymy się im bliżej, może okazać się, że są one nawet bardziej znane, niż nam mogło się wydawać.

Czym jest stacja transformatorowa

Stacja transformatorowa to nic innego jak zespół urządzeń, które umożliwiają przetwarzanie, a także rozdzielanie energii elektrycznej. Już od lat stanowi powszechne rozwiązanie, które cieszy się szerokim zastosowaniem, szczególnie jeśli chodzi o poprawę funkcjonalności w przestrzeni i oczywiście możliwość dysponowania odpowiednią ilością energii elektrycznej. W stosunku do tradycyjnych opcji taka choćby wnętrzowa stacja transformatorowa sprawdza się o wiele lepiej, sprzyjając podtrzymaniu i poborowi mniejszych strat energii elektrycznej. Trafostacja wyposażona jest w transformatory lub też przekształtniki prądu przemiennego. Dlatego też można wyróżnić w jego budowie następujące elementy: transformator i rozdzielnie – niskiego i średniego napięcia.

Stacje transformatorowe – do czego służą, dla kogo są

Co istotne istnieje kilka rodzajów stacji transformatorowych. Ich rozróżnienie i specyfikacja każdej z nich to okazja, aby dostosować ją do swoich potrzeb, przestrzeni, jaką się dysponuje do jej utworzenia oraz wielu innych czynników. Można wyróżnić następujące typy trafostacji:

  • Słupowe – zlokalizowane na ogół na słupach, zwykle betonowych, na wytrzymałych podestach. Jedną z charakterystycznych cech jest posiadanie przez nią ograniczników przepięć, które umieszczane są na odległości pomiędzy transformatorem a linią wchodzącą;
  • Kontenerowe – są one tworzone w postaci gotowego kontenera, w którego wnętrzu umieszczane są urządzenia elektryczne takie jak: transformatory, rozdzielnice nN i SN czy wszelkiego rodzaju instalacje wewnętrzne;
  • Mobilne – są to stacje kontenerowe, ale przemieszczalne. Te z kolei występują z kołami, dzięki czemu można łatwo podczepić do samochodu, wyposażonego w hak albo na płozach. W przypadku ostatniego wariantu przy transporcie wymagana jest pomoc dźwigu oraz właściwych gabarytów środek transportu. Możliwość przemieszczania pozwala na ich szerokie zastosowanie między innymi w takich dziedzinach jak: górnictwo, budownictwo.
  • Wnętrzowe – ten typ trafostacji jest umieszczany we wnętrzach budowli, tych, które pełnią funkcję gospodarstwa domowego, jak i wszelkiego rodzaju budynkach przemysłowych, usługowych. W zależności od wielkości i typu pomieszczenia, elementy konstrukcji stacji transformatorowej mogą być względem siebie różnie umiejscowione.
Sprawdź również:  Odnawialne źródła energii - fotowoltaika
Stacje transformatorowe – do czego służą, dla kogo są

Przyglądając się każdemu rodzajowi stacji, można wyraźnie zauważyć ich użyteczność, nie tylko w dużych budynkach przemysłowych czy nieopodal gospodarstw domowych, ale także mogą przysłużyć się przy budowie dróg czy autostrad. Rozwiązania takie są wyraźnym udogodnieniem, jeśli zależy nam na jednolitym przepływie prądu i oszczędnym dysponowaniu nim.